Panulom na lignje

4 min read

Vrijeme panule

PR / Broj 20 / Studeni / 2009.

Dolaskom jesenskog perioda dolaze i mnoge znane ribolovne tehnike, u čiji vrh spada i neizostavna panula za lignje. Upravo taj period željno iščekuju mnogi ribolovci jer on donosi blaženi mir, koji je svakom ribolovcu od velike važnosti. Ljetna gužva je polako i sigurno iza nas, morski promet se stabilizirao, te sada nastupa vrijeme okorjelih ribolovaca-panulaša!

Piše: Darko Karabaić

Bure su napravile svoje. More se ohladilo, čime su postignuti idealni uvjeti za ribolov panulom. Pod panulom smatram dvije discipline koje su vezane jedna uz drugu, to je panula za lignje te panula za zubace. Ribolovni izlet u pravilu počinje izračunom dolaska na poziciju. Važno je da se do predvečerja stigne na odabranu poziciju. Pozicije se odabiru preporukom, osluškivanjem ribolovnih, tj. „lovačkih“ priča, te se nakon kraćeg vaganja donosi konačni zaključak. Za ovaj izlet odabrat ćemo nadaleko poznatu poziciju na sjevernom Jadranu, koja se nalazi uz otok Unije, sa svojim brojnim škojima i pličinama. Dolaskom u uvalu ispred samog mjesta Unije, zaustavljamo se na braku, te stajemo na sam vrh braka, gdje je dubina oko 18 m, te se lagano puštamo niz korenat niz brak, do dubine od 32 m. U svakom spuštanju niz korenat možemo očekivati lignju, te isti postupak ponavljamo u iščekivanju sumraka, koji nagovještava početak panulanja na lignje. Tijekom dana lignje se love klasičnim sistemom, koji se sastoji od olovnice ili peškafonda te varalice (skosavice).

Pravo vrijeme za panulu

Dolaskom sumraka dolazi i period panulanja varalicom na lignje, panula je jednostavne izrade (vidi shemu) te jednostavnog rukovanja. Vrijeme kada se mora krenuti natrag u lučicu, u većini slučajeva nam diktira zakon koji ulov ograničava na 5 kila. Da, ulovi na ovim terenima su još uvijek obilni. Panulom se najbolje lovi u vrijeme noći sa mjesečinom, koja tada daje najbolje rezultate. Nažalost, zbog lošeg vremena i jakih vjetrova u ovo doba, ovakve mirne noći sa mjesečinom se često svedu na tek nekoliko lovnih dana godišnje, koje nam priroda svojim vremenskim uvjetima dozvoljava.

No, da se vratim panuli, dubina panulanja je najčešće od 3 pa sve do 12 metara. Lignji se love duž cijelog otoka, s tim da se prednost daje terenima koji lagano padaju, uvalicama, te trasama punima posidonije. Razlog tome nalazimo u sitnim organizmima te ribicama, najčešće gavunima, koje sigurnost traže upravo na takvim mjestima. Brzina panulanja varira od 1.5 do maksimalno 3.5 nm. Sama panula sastoji se od prame (osnovnog najlona) debljine 0.60 mm, na čije se tijelo naniže 15 olovnica težine 3 grama, sa razmakom od 30 cm, počevši od đogulina (vrtilice), a zatim slijedi prama (predvez) debljine 0.40 mm, na čiji se kraj kvači varalica . Iskusniji panulaši na lignje znaju se koristiti i sa dvije varalice odjednom, čija je uporaba kompliciranija te zahtjeva veću koncentraciju.

Koja je panula „prava“?

Izbor varalica ne može se precizirati iz razloga što pojedine varalice nemaju uvijek učinkovitu lovnost. Stoga se izbor varalica određuje prilikom samog panulanja. Poželjno je imati dva do tri kompleta sa različitim varalicama, koji se izmjenjuju ovisno o vremenskim uvjetima (npr., manje oblačno , više oblačno, pun mjesec i sl.), te se metodom pokušaja-promašaja ističu pojedine varalice. Zajednička osobnost im je da su sve boje lovne, ovisno o pojedinom danu. Najčešće marke varalice odnose se na renomirane proizvođače, kao što su Rapala , DTD,Yamashita i sl. Dolaskom sumraka dolazi i vrijeme početka panule. Osobno, trenutak koji označava pokret, smatram paljenje javne rasvjete, ako se u blizini nalazi naseljeno mjesto . Tada se kreće u neizvjesno nadmudrivanje sa glavonošcima. Osjećaj koji se stvara dok plovilo klizi kroz noć je sam po sebi vrlo ugodan, a kada tome pridodamo nagli trzaj prame, za koji je jedini krivac liganj, tada osjećaj postaje potpun.

Najčešće se lignji drže u malim jatima, te je poželjno odmah pri ubacivanju lignje u posudu napraviti okret sa barkom, te se istim putem vratiti preko mjesta gdje se lignja bacila, jer se nerjetko na istoj poziciji može uhvatiti i više komada. Nerijetko se na panulu bacaju i veći primjerci od prosjeka, a česti su i „kilaši“, stoga budite na oprezu pri izvlačenju veće lignje. Važno je motor ubaciti u neutralni položaj, te lignju privlačiti lagano i ravnomjerno. Razlog je taj što se liganj u većini slučajeva kvači na varalicu sa dva duga kraka, čime postoji rizik od gubljenja lovine ! Ako na prognozi zovu dobro vrijeme, pri završetku lova nekolicinu liganja stavljamo u čuvaricu, kako bismo ih održali živima za slijedeće jutro, kada nastupa panula za zubace. A o tehnici i načinu lova na tog cara od rib` ću vam pisati slijedeći put.

Niti jedan dio Praktičnog ribolova i Praktičnog ribolova more ne smije se reproducirati bez pisane dozvole izdavača. Uredništvo ne odgovara za stavove i moguće krive navode u autorskim tekstovima. Copyright © 2021 Praktični Ribolov | Sva prava zadržana