NA BRANCINA ŽIVOM KOZICOM

6 min read

PR / Broj 33 / Prosinac / 2010.

Dobre pozicije za lov su mjesta ispod mostova, i to oko nosećih stupova, odnosno mjesta sa jakim kurentima. Brancin voli takva mjesta jer na njima lako dolazi do hrane.

Piše: Aleksandro Žmara

Brancin je riba koju možemo loviti na razne načine. Jedan od najčešćih načina lova brancina je lov na mrtvu ribu (srdelu, šaruna i sl.). Prilikom ovakvog načina lova neophodno je brumanje i priprema pozicije na kojoj lovimo. Izuzetno je uspješan i lov varalicom sa obale no tema ovog teksta je ribolov živom kozicom. Taj lov vrlo često prakticiram jer je jednostavan, nema mnogo pripreme, a rezultati su odlični. Sve što je potrebno za ribolov je štap za ribolov plovkom i žive kozice kao ješka na koje ćete loviti.

Kako do žive kozice?

Za početak da objasnim kako doći do žive kozice. Njih najčešće lovim na plitkim muljevitim terenima obraslim travom. Kozice se mogu uloviti i na svim ostalim terenima i dnima jer ih ima uz cijelu obalu Jadrana no njihova veličina i brojnost je na opisanom terenu najveća. Najjednostavniji način lova je da se odrežu grane smreke koje se užetom povežu u snop.

Povezani snop grana ne smije biti vezan prečvrsto tako da se kozice mogu u njega zavući. Snop grana se oteža kamenom i potapa u more, gdje se ostavlja tijekom noći. Drugi dan vadimo snop iz mora, te se iz njega istresu zavučene kozice. Tako ulovljene kozice čuvaju se u kantici sa svježim morem, u kojem mogu preživjeti i po nekoliko dana. Za dulje čuvanje kozica, neophodno je koristiti pumpicu za zrak koja će upuhivati kisik u more u kojem držite žive kozice. Idealna veličina kozice za korištenje u ribolovu je pet centimetara, a ukoliko je pravilno montirana (što znači da je živa na udici), kozica te veličine, svojim radom (plivanjem) isprovocirat će svakog brancina u blizini.

Uspješan ribolov? Bura ili jugo?

Da bi lov bio uspješan, potrebno je ispuniti nekoliko osnovnih preduvjeta, od kojih se prvi odnosi na vrijeme lova, pri čemu ne mislim na vrijeme lova u danu (mada je lov noću daleko uspješniji od lova danju), već mislim na vrijeme lova u godini. Naime upravo je kraj prosinca idealan za ovaj način ribolova i to iz više razloga. Tmperatura mora se spustila i sitna riba se povukla u dubinu. Nedostatak sitne ribe na poziciji na kojoj lovimo je od presudne važnosti u ovakvom načinu ribolova. Jedino ako nema sitne ribe, kozica će moći preživjeti na udici i dočekati brancina. Drugi izuzetno važan faktor je i vrsta vjetra koji puše. Zašto baš vjetar?

Vrsta vjetra određuje poziciju i vrijeme u danu gdje i kad ćemo loviti. Ukoliko puše bura, lov će se odvijati isključivo noću, i to na zaklonjenim pozicijama. Znači, po buri se uspješno lovi u lučicama, oko lukobrana, ili u marinama između brodova. Također, dobre pozicije za lov su mjesta ispod mostova, i to oko nosećih stupova, odnosno mjesta sa jakim kurentima.

Dobre pozicije

Dobre pozicije za ribolov na kozicu u okolici Šibenika su: Marina hotelskog naselja Solaris, područje ispod brodaričkog mosta, ispod šibenskog mosta, ispod mosta u Tisnom (ovo je područje sa iznimno jakim kurentom), Morinjski kanal kod mjesta Jadrtovac, itd.

Brancin voli takva mjesta jer na njima lako dolazi do hrane. Na ovim pozicijama sistem sa plovkom i montiranom kozicom bacamo u kurenat, a plovak lagano štopamo štapom tako da sistem sa kozicom prolazi po samom rubu kurenta. Brancin ješku najčešće prima na samo prijelazu iz kurenta u mirno područje. U zaklonjenim lučicama i marinama treba potražiti osvjetljena mjesta, a sistemi se bacaju na rubove osvjetljenog područja, gdje brancin iz mraka prima ješku. Na ovakvim pozicijama potrebno je imati dosta pripremljenih ulovljenih kozica jer osim brancina, tu se čak i zimi zadržava i dosta sitne ribe. Kao što sam već spomenuo, na ovakvim mjestima, lovi se isključivo noću kad se okolni zvukovi utišaju i sve se smiri. Brumanje na ovakvim pozicijama je nepotreno, a u ovom slučaju čak i kontraproduktivno. Osim ribolova u lukama i marinama, iznimno uspješne pozicije za lov su sva ušća rijeka u more. Brancina ćemo danju loviti na ušćima rijeka i ispod mostova za vrijeme jakog juga. A dok puše jugo odlična su i mjesta gdje se kanali ulijevaju u more. Po jakom jugu sitna riba ulazi u ovakve kanale, a za njom i brancin. Ukoliko pronađete ovakve pozicije, možete ostvariti izuzetno uspješan ribolov. Na takvim mjestima lovi se „puštanjem“. Sistem sa kozicom zabacuje se na sami ulaz kanala u more i pušta se da ga struja i valovi od juga nose kroz kanal. Naravno izuzetno je važno da takav ribolov prakticirate za vrijeme dizanja mora (plime) jer je to vrijeme kad brancini jedu i kad nisu oprezni jer ih „štiti“ mutež vode na takvim mjestima. Za ribolov na takvim pozicijama koristimo dugačke „bolognese“ štapove koji će vam omogućiti pravilno vođenje sistema kroz kanal. Za sve ostale navedene pozicije bolje je koristiti „match“ štapove. Najbolji su štapovi dužine od 4.20-4.50 m, jačine od 10-30 grama. Ja trenutno koristim match štap dužine 4,50 m i težine bacanja od 15-35 gr. S ovako dugačkim i jakim štapom waggler plovak sa živom kozicom se može baciti na veliku udaljenost.

Ješkanje kozice

Montaža kozice

Da bi kozica bila uspješna kao ješka, ona mora biti pravilno montirana. Kozica se montira tako da joj se udica zabada pri samom kraju tijela neposredno uz sami rep, pritom pazeći da je se ne ošteti. Pošto je kozica iznimno krhka, prilikom njezinog montiranja na udicu, treba biti maksimalno oprezan, jer u suprotnom se dobiva neupotrebljiva mrtva ješka. Udice koje se koriste za montažu kozice trebaju biti tanke, oštre i jake, veličine od 4-8. Uvijek biram one od tanje žice jer manje oštećuju kozicu i lagane su. Za predvez treba koristiti fluorokarbon debljine 0.16-0.18 mm, a za osnovni najlon, specijalni match najlon, maksimalne debljine do 0.22 mm. No ja za većinu svog ribolova ne koristim najlone deblje od 0.18 mm. Za plovke upotreblajvam waggler plovke, nosivosti od „10 +1“ pa sve do „15 +1“. Većina otežanja je u tijelu plovka što omogućuje daleka bacanja i odlično ponašanje na vjetru i valovima. No njihova najvažnija karakteristika je što je potrebno vrlo malo olova da bi ih uravnotežili. S malo olovnih kuglica na samom sistemu omogućavate živoj kozici pravilan rad. Da bi prezentacija kozice bila što prirodnija kada lovim na pozicijama do 5 m dubine, koristim sistem sa fiksnim wagglerom koji mi omogućava tek kuglicu ili dvije olova na sistemi koji će omogućiti kozici veliki radijus kretanja. Tek za dubine veće od pet metara koristim klizni waggler sa nešto više olova na sistemu. Prilikom ovakvog ribolova, podmetač za prihvat ribe je obavezan pribor zbog korištenja izuzetno tankog i osjetljivog pribora, te tankih predveza.

Na kraju šta još reći? S dolaskom zime smanjuju se šanse za ulov drugih morskih riba s obale, a brancini u priobalju ostaju cijele zime okupljajući se na mjestima pogodnim za mrijest. Kako je izbor hrane sve manji brancini postaju sve lakša lovina. Nadam se da sam vas potaknuo da iskoristite priliku i pokušate nešto novo.

Niti jedan dio Praktičnog ribolova i Praktičnog ribolova more ne smije se reproducirati bez pisane dozvole izdavača. Uredništvo ne odgovara za stavove i moguće krive navode u autorskim tekstovima. Copyright © 2023 Praktični Ribolov | Sva prava zadržana