Markiranje i tehnike markiranja

9 min read
Saznati strukturu dna jezera, ispred mjesta na kojem namjeravate provesti više dana, uvijek je najvažniji posao koji vodi ka uspješnom ribolovu... Piše: Marko Jeren

PR / Broj 11 / Veljača / 2009.

Saznati strukturu dna jezera, ispred mjesta na kojem namjeravate provesti više dana, uvijek je najvažniji posao koji vodi ka uspješnom ribolovu.

Piše: Marko Jeren

Dolaskom na jezero, prvo što pokušavam uočiti su prirodne prepreke oko kojih se u većini slučajeva zadržavaju šarani. No, uz te vidljive prirodne prepreke pod vodom, postoje i one nevidljive. Jedino preciznim izbačajima marker plovka moguće je „pročitati“ dno i dubinu na željenom mjestu ribolova. Poznavanje dna i lociranje mjesta ribolova i prije prvog bacanja vrlo je bitno, jer je to u većini slučajeva i više od polovice puta do ulova. Taj dio otkrivanja dubine i reljefa dna nazivamo markiranje.

Vještom tehnikom do saznanja

Vjerojatno vam se dogodila situacija da ste lovili nekoj poziciji i niste imali niti pipca, dok do vas, susjed ratura u ribolovu. Sigurni ste da su vam mamac i prezentacija bolji od njegove (pa taj još napikava boile na udicu) , a ipak samo on lovi! U čemu je tajna? Vaš susjed je pogodio „put ribe“ i uživa u ribolovu. A vi možete imati najbolji mamac na svijetu, no ako ga zabacite tamo gdje riba ne prolazi… Smatram da su „marker plovak i marker štap“ nabolji prijatelji nas šaranaša. Sa markiranjem možemo odgonetnuti dubine jezera i strukturu dna. Zanima vas postoje li kakve promjene dubine ili kosine, padovi ili uzvisine, uzmite marker i krenite istraživati. S razvojem vještine markiranja lako možemo odgonetnuti na kakvom terenu lovimo. Znat ćemo kakvo je dno, da li je ispred nas šljunak, glina, obična zemlja ili vodena trava… Možemo doznati i kakva je vrsta trave, da li postoje kolonije školjaka na tome mjestu. Mnogo je korisnih informacija koje se pažljivim zabacivanjem i privlačenjem markera mogu zaključiti.

Kako odabrati marker štap?

Odabir marker štapa je jednostavan. Moramo napomenuti kako markiranje na 40m i na 140m nije isto. Na daljinama do 100m možemo detaljno osjetiti svaki mali prijelaz, dok na 140m (i više) to ne možemo. Na tim daljinama, utjecaj vjetra, valova i strujanja vode jezera su toliki, da se obično samo u grubo može pročitati dubina (a i to je ponekad dovoljno). Marker štap mora biti lagan, sa šupljom stjenkom. Što to znači? Takvi štapovi su napravljeni od karbonskih vlakana sa jako malo smole. Takav nabrijani grafit odlično prenosi i najmanje kvrcaje olova po dnu. Dobar marker štap prepoznat ćete po karakterističnom zvonkom zvuku, kada ga kvrcnete noktom. Markeri su dužine 3.60m – 3.90m, a akcije oko 2.75 lb – 3 lb. Sa ovako „osjetljivim“ štapom možemo markirati daljine do 100m bez problema, dok za one zahtjevnije daljine, radite s nešto tvrđim i bržim štapovima.

Nakon štapa dolazi rola, koja ne mora biti ništa specijalno. Obična šaranska rola, sa velikom špulom i osjetljivom kočnicom. Na rolu obvezno namotajte špagu koja nema istezanja, te će vaše markiranje biti pravilno i točno. Imperialova špaga Visible Touch je odlična za markiranje. Kvalitetna špaga trajat će vam i nekoliko godina, ako ju koristite samo za markiranje. Ako odaberete vidljive špage žute boje, lako ćete uočiti smjer markiranja. Visible Touch špaga se radi u debljini od 0.17mm i namijenjena je striktno markiranju i spoodiranju. Osim ove osnovne upredenice, kod slaganja markera prvih 7- 8 m treba namotati Shock Leader od špage debljine 0.25 mm – 0.30 mm, kako bismo mogli bacati bez straha od pucanja. A osim toga, takva deblja špaga mnogo duže izdrži prijelaze preko oštrih struktura dna, a i kakav neoprezan izbačaj u granje i grmlje suprotne obale. Sada imamo spreman marker štap, rolu i špagu, te je vrlo važno kakav marker plovak ćemo odabrati.

Postoje različiti plovci. Međusobno se razlikuju u materijalu, obliku, boji, te jačini plovnosti (uzgonu). „Drveni marker plovak“ (napravljan od balze) odličan je za kratke daljine markiranja, gdje nema granja i raznih vodenih prepreka. Ukoliko se plovak malo ošteti, voda će prodrijeti ispod laka, koju će drvo upiti i smanjiti uzgon. Plastični marker plovci su otporniji zbog debele stijenke, te imaju veću silu uzgona iz razloga što su punjeni zrakom. Marker plovak mora biti vidljiv na svim daljinama. Ovisno od boje vode, marker ćemo prilagoditi na taj način da je što bolje uočljiv. Na većini markera nalazimo perca koja se mogu mijenjati, te zamjenom pera promijenimo boju koja nam odgovara u određenim uvjetima. Izrađuju se u crvenoj, žutoj i crnoj boji.

Sistem za markiranje možete kupiti gotov ili napraviti sami. Fox-ovi sistemi pokazali su se odličnima, a sličnu stvar ćete postići „home made“ izradom od vodilice štapa. Odabir olova kod markiranja je vrlo bitan. Ukoliko želite markirati na većim daljinama, koristite Long Cast marker olova od Carp Sistema, koja daleko lete, a na sebi imaju mala „krilca“, pomoću kojih lako možete osjetiti prijelaze na jezerskom dnu. Kod markiranja u travi služite se „olovima suza“, koja prolaze kroz travu i otkrivaju vam kakvo je dno, te koliko ima busenova trave. Na kosinama ili odrezanim dijelovima jezera, koristite „grippa olova“, pomoću kojih možete osjetiti svaki mali prijelaz i kosinu. Kod markiranja morate biti uporni i strpljivi. Nakon zadnjeg zabaca, kada već sve znate, zabacite još jednom i pregledajte ponovo taj dio, možda vam se ponovo nešto prikaže na štapu, te dobijete bolji dojam o dnu jezera.

Tehnike markiranja

Markirati možemo pomoću dvije tehnike.

Prva tehnika je mjerenje dubine izvlačenjem špage s role. Zabacimo marker sistem, te uspostavimo kontakt s olovom. Laganim pomakom štapa pomičemo olovo kojih 10-tak cm. Tako smo sigurni da je olovo na dnu i da je špaga napeta. Obratite pozornost da vam špaga nije napravila luk, jer tada mjerenje dubine neće biti ispravno. Polegnimo vrh štapa prema vodi i otpustimo kočnicu role. Na štapu označimo mjerne stope, tako od role izvlačimo špagu prema naprijed i mjerimo dubinu. Recimo da imamo označenih pola metra na štapu, te smo izmjerili 7 dužina. Lako računamo dubinu od 3.5m.

„Čitanje“ dubine

Druga tehnika se izvodi privlačenjem špage k roli. Znači, zabacili smo marker sistem na željenu lokaciju. Stupili u kontakt s olovom, te otpustili špagu kako bi marker plovak izronio. Kada je marker plovak izronio, dobili smo vizualnu sliku mjesta gdje smo zabacili. Polagano namotavamo špagu do položaja blagog napinjanja, te postavljamo špicu štapa polegnutu prema vodi. Marker plovak se mora nalaziti na površini kada počinjemo s tehnikom privlačenja. Na štapu imamo označenih pola metra, te špagu privlačimo k roli, polako potapajući marker plovak. Mjerimo 9 dužina privlačenja i računamo dubinu od 4.5m.

Kod prve tehnike, velika prednost je mogućnost markiranja većih dubina (preko 6m+) i točno stupanje u kontakt s olovom. Kod druge tehnike – privlačenja, velika je mana „složena“ špaga koja se nalazi na tlu, ukoliko ju nismo namotavali, istovremeno privlačeći špagu k sebi, što je vrlo teško jer se gubi točnost. Kod većih dubina lako možemo napraviti veliko nerazmrsivo klupko špage na obali, tako osobno izbjegavam takav način markiranja.

Prednosti markiranih pozicija su mnoge. Volim znati kakvo je dno na kojemu lovim, te kakva je dubina na toj poziciji. Sa takvim korisnim informacijama, lakše je baratati taktikama u periodima kada ribe neće primati. U svakom ribolovu, faza markiranja oduzima mnogo vremena, ali je najvažnija u cijeloj priči. Korisne informacije o dubinama i koordinatama upisujte na papir, jer nakon nekoliko sati markiranja, stvorit će vam se zbrka u glavi od silnih dubina i sprudova. Na suprotnoj strani obale odredite si smjerove zabaca. Orijentirajte se po stabalima, planinama, dalekovodima ili sjenama na jezeru (pazite, sjene se miču sa suncem). Olakšajte si ribolov i markirajte svaku poziciju prije početka ribolova. Nakon što ste gotovi sa markiranjem, marker plovak zabacite u razinu samog hranilišta (ne baš u sredinu najbolje pozicije), kako biste imali orijentir gdje loviti i hraniti. Zatim špagu markera potopite težim back leadom, kako vam ona ne bi smetala kod izvlačenja riba.

PAZI!

PAR SAVJETA:

• Koristite špagu kod markiranja, jer ona nema istezanja. Sa njom se lakše „čita“dno.
• Špaga mora biti blago napeta prilikom kontakta sa olovom.
• Koristite olova koja su predviđena za markiranje na različitim terenima.
• Marker sistem mora biti funkcionalan, te se ne smije petljati.
• Koristite marker plovke koji su uočljivi, te imaju snažan uzgon izranjanja.
• Prilikom zabaca nemojte zaboraviti zaštititi svoj prst, jer vas špaga može ozlijediti.
• Bilježite dubine na papir i orijentirajte se po drugoj obali.
• Koristite back lead-ove i potopite svoju špagu prilikom ribolova.
• Nakon što ste našli pogodan teren za ribolov, zabacite i ulovite ribu!

Prilikom markiranja važno je crtati markiranu poziciju i sve orijentire. Samo na taj način lako ćete se, kada počne ribolov, podsjetiti što je pred vama, te, ako je potrebno, lako promijeniti taktiku i mjesto zabacivanja sistema.

Napravite sami

Usprkos mnogim kupovnim sistemima, špaga najbolje klizi preko SIC vodilice. Ovakve male neće vas ni puno koštati. Zbog toga sistem često izradim sam…

Niti jedan dio Praktičnog ribolova i Praktičnog ribolova more ne smije se reproducirati bez pisane dozvole izdavača. Uredništvo ne odgovara za stavove i moguće krive navode u autorskim tekstovima. Copyright © 2021 Praktični Ribolov | Sva prava zadržana