RIBOLOV POSTAJE SVE SKUPLJI

4 min read

TEKST : SINIŠA SLAVINIĆ
FOTO: SINIŠA SLAVINIĆ

Ribolovnice za 2023. godinu od 80 i 100, ali i više eura

Od sljedeće godine ribolovci će svoje ribolovne dozvole plaćati u eurima. Sudeći po zaključcima skupština ribolovnih društava, udruga i zajednica, koje su održane tijekom prosinca širom Hrvatske, hrvatske ribolovce će za 2023. godinu godišnja ribolovna dozvola koštati u prosjeku od 80 do 100 eura. Čini se da će u najvećem broju društava i udruga dozvola koštati 100 eura, no ima i onih u kojima će ribolovci morati izdvojiti 150, pa i više eura.

Sportski ribolov već dugo godina nije jeftin i „širokim masama“ pristupačan sport odnosno rekreacija. Od sljedeće godine ribolovne dozvole odnosno ribolovnice bit će u ribolovnim društvima odnosno zajednicama športsko ribolovnih društava i udruga, dakle još skuplje. Malo je ribolovnih društava odnosno zajednica ŠRD u kojima će ribolovcima visina dozvole ostati (otprilike) ista kao i ove godine odnosno tek neznatno porasti, jer će se samo pretvoriti iznos ovogodišnje dozvole u kunama u euro, pa će dozvola koštati 80 eura. U velikoj većini društava, udruga i zajednica cijena će biti veća, negoli je to bio slučaj ove godine i iznosit će 100 eura. Nije tome razlog samo pretvaranje cijene ribolovnice iz kune u euro, već je na ukupan iznos cijene ribolovnice utjecao rast cijena energenata i inflacija, koja je imala za posljedicu znatno skuplju ribu, kojom sportsko ribolovne organizacije koje gospodare vodama moraju poribljavati svoje vode. Tome je doprinijelo i povećanje troškova koji sudjeluju u ukupnoj zaštiti okoliša na vodnom području. Tu su i drugi troškovi u radu društava i izdvajanja (za županijske i nacionalni savez, natjecanja, održavanje), pa se zbog pokrivanja svih troškova rada, mora posegnuti za nepopularnom mjerom, poskupljenjem ribolovnih dozvola, a pogotovo njenog varijabilnog dijela.

To je sukus obrazloženja koje je članstvo moglo čuti na skupštinama svojih društava i udruga zbog čega se povećavaju cijene ribolovih dozvola za sljedeću godinu, a kako bi ovlaštenici prava gospodarenja vodama mogli uspješno ispuniti svoje obveze.

Spomenimo neke primjere. U Zajednici športskih ribolovnih udruga Donji Miholjac seniorska dozvola i članarina iznosi ravno 100 eura, a Zajednica športskih ribolovnih udruga Baranje odredila je cijenu godišnje ribolovnice za 2023. godinu od 80 eura. I ribolovce (seniori, HRVI) u Zajednici ŠRD Osijek očekuje ribolovnica u iznosu od 80 eura, a upola manje, 40 eura, za dozvolu i članarinu morat će izdvojiti juniorke, juniori i seniorke. U Zajednici ŠRU Vukovar godišnja ribolovnica za seniore i HRVI naplaćivat će se 80 eura, za seniorke, juniorke i juniore 40 eura, a za kadete 4 eura.

Kako je članstvo na skupštini SRD Česme Bjelovar moglo čuti (Zajednica ŠRDiU Bjelovar) godišnja ribolovnica za seniore i juniore 2023. će biti 100 eura, za seniorke i juniorke 54,78 eura i za kadete 20 eura. Što se tiče strukture raspodjele ovih 100 eura, ona izgleda ovako: 13,28 eura je državna dozvola, 40 eura članarina u Zajednici ŠRDiU Bjelovar, 15 eura je članarina same udruge (SRD Česma Bjelovar), a 31,72 eura je iznos radne akcije. Sljedeće godine s tim novcem će u stvari netko drugi umjesto samog članstva odrađivati radove vezane uz održavanje ribnjaka društva, košnju, uređenje obala, doma, dežurstva i sl.

U Zajednici športskih ribolovnih udruga Đakovo donijeta je odluku da seniori, od 19 do 65 godina, moraju platiti 150 eura ribolovnicu. U to je uračunana dozvola (13,27 eura), članarina (96,73 eura) i naknada za dvije radne akcije od 40 eura (dva puta po 20 eura), koja se, međutim, smanjuje za iznos odrađenih akcija.

Spomenimo da svaki ribolovac koji sljedeće godine želi kupiti dozvolu za ribolov mora imati i novu člansku iskaznicu. Naime Zakonom o slatkovodnom ribarstvu propisana je, zbog točne evidencije članstva, digitalizacija kompletnog sustava vezanog uz dozvole odnosno položene ribičke ispite, pa je Hrvatski športsko ribolovni savez početkom 2022. donio odluku o izmjeni članske iskaznice Hrvatskog športsko ribolovnog saveza s detaljnim pojašnjenjem razloga i načina izdavanja članske iskaznice te se tijekom 2022. krenulo s izdavanjem plastificiranih članskih iskaznica koje uz osobne podatke sadrže i QR code, na kojem se nalaze svi podaci o članstvu u određenoj udruzi. Zamišljeno je da skeniranjem QR koda kroz centralnu bazu ovlaštenici, ribočuvari, udruge mogu vidjeti gdje je ribolovac član i gdje je podmirio obveze članstva u udruzi tj. kojem ovlašteniku ribolovnog prava za tekuću godinu. QR kod bi trebao omogućiti išćitavanje i drugih podataka (zaštitne mjere, lovostaja, zakonska regulativa bitna za sportskog ribolovca i ostalo). No, s obzirom kako je do sada „šepalo“ digitalno prijavljivanje i odjavljivanje dolaska na pojedinim vodama i evidencija ulova, treba vidjeti u 2023. kako će cijeli sustav, kao dobra ideja, uopće zaživjeti u praksi.

Uglavnom, bez nove članske iskaznice od 1. siječnja 2023. ribolovac neće moći kupiti dozvolu za sportski ribolov koja je vezana uz člansvo u udruzi. Zamjena članskih iskaznica je naplaćivana u iznosu od 35 kuna. Poslije zamjene potvrde o položenom ribičkom ispitu koja je naplaćivana 100 kuna, naplaćivanje novih 35 kuna nije dobro primljeno kod velikog dijela, ionako osiromašenog članstva, pa je u mnogim sredinama taj iznos na kraju platio ili plaća udruga odnosno društvo u kojem je član učlanjen. Spomenimo da ribolovac može biti član u više udruga odnosno društava, ali da mu se izdaje samo jedna članska iskaznica HŠRS-a i da samo jednom treba platiti spomenutih 35 kuna, te da kartica vrijedi doživotno.

Mogolo bi vas zanimati

Niti jedan dio Praktičnog ribolova i Praktičnog ribolova more ne smije se reproducirati bez pisane dozvole izdavača. Uredništvo ne odgovara za stavove i moguće krive navode u autorskim tekstovima. Copyright © 2021 Praktični Ribolov | Sva prava zadržana