PR / Broj 34 / Siječanj / 2011.

Ovo je u stvari zaton velikog jezera koje se nalazi na rijeci Dravi iznad Hidro elektrane Donja Dubrava.

Piše: Ivo Begović

O ovom mjestu smo već pisali kroz pismo jednog našeg čitatelja koji je apelirao da se zabrani pretjeran izlov ribe koji se u ovom velikom zimovniku događao godinama. Rakcija međimurske županije je bila učinkovita i sav ribolov je zabranjen. No po riječima domaćina umjesto da se time postigne očuvanje ribljeg fonda koji je u zimskom periodu od strane nesavjesnih ribolovaca itekako stradao nažalost postigao se potpuno suprotni efekt. Kako su obale Hubertove grabe potpuno opustjele zbog zabrane ribolova povo je postalo omiljeno mjesto za ishranu stotinama kormorana koji su se tu hranili i osakaćivali ribu gotovo bez prestanka. Zbog toga je ribolov ponovo dozvoljen uz nove propise. Na Hubertovim se grabama može loviti ali isključivo direktašima (teleskopima) bez vodilica i role, a po ribiču se smije zadržati maksimalno dvije kile ribe dnevno. Na taj način je smanjeno odnošenje ribe, ribolovci mogu uživati u zimskom ribolovu (i puštati ribe) do mile volje, a kormorani se ne goste ribom zbog stalnog prisutstva ribiča.

Kako loviti

Iako nisam osobno lovio, prošli sam tjedan malo promatrao ribolovce koji love na ovom mjestu. Najbolje su prošli oni koji su lovili plocima nosivosti oko jednog grama sa štapovima dugim šest ili sedam metara. Glavni mamac je crv, a uspješnosti ribolova svakako pridonosi stalno hranjenje sa nekom od težih hrana. Ja bih tu za ribolov odabrao kakvu fijine mljevenu šaransku hranu (npr. Sensas Carp fine moutre). Naime uz vrlo mnogo krupne žutooke, deverike i krupatice. Ovaj je zimovnik prepun kedera i ostale sitne ribe. Loveći na samom dnu sa nešto težom hranom za prihranu može se izabrati krupnija riba i uživati u dobrom ribolovu. Koliko se na ovom mjestu može uloviti govori činjenica da je jedan ribič u samo deset minuta dok sam mu brojao imao dvanaest ulovljenih krupnijih žutooki i krupatica teških i do 250 grama. Lovio je bez čuvarice i sve je ribe pažljivo otkvačio i odmah pustio u vodu.

Kako doći?

Do Hubertove grabe se dolazi jednostavno jer se ona nalazi uz samu cestu koja prolazi sa lijeve strane kanala HE Čakovec, na donjem kraju kanala je most „kod Hrženice“ kojim se spaja cesta Ludbreg – Prelog. Same Hubertove grabe su oko dvjesto metara nizvodno od ovog mosta na lijevoj obali u smjeru istoka.

Niti jedan dio Praktičnog ribolova i Praktičnog ribolova more ne smije se reproducirati bez pisane dozvole izdavača. Uredništvo ne odgovara za stavove i moguće krive navode u autorskim tekstovima. Copyright © 2023 Praktični Ribolov | Sva prava zadržana