SIGURNI HELIKOPTER SISTEMI

4 min read

PR / Broj 48 / Ožujak / 2012.

U vrijeme kad je Zenon Bojko prvi put razvio helikopter sistem, njegov je glavni cilj bio zabaciti štapove sa sigurnošću da mu krajnji sistem neće završiti u vodi u obliku „ptičjeg gnijezda“. Međutim, ti prvi helikopter sistemi su bili jako daleko od sigurnih za šarane, pogotovo u slučaju kad bi došlo do pucanja najlona ili snag-leadera. U takvim bi slučajevima obično šaran za sobom vukao olovo sa snag-leaderom i barem još par metara najlona iza sebe. U nekim su slučajevima takve nezahvalne situacije, kad bi se sve zaplelo oko nekog loma , završavale i uginućima šarana. Zahvaljujući tako nesigurnoj reputaciji po pitanju sigurnosti šarana, jedna je odlična i vrlo učinkovita prezentacija, kao i sam sistem izgubio popularnost među ribolovcima u godinama koje su dolazile…

PIŠE: NICK MADDIX
S engleskog preveo: Krešimir Kuri

Sigurnost za šarane je važna

Prošlo je puno vremena, skoro dva desetljeća od tog događaja, i s vremenom su se sistemi, između svega ostalog, počeli birati i prema sigurnosti za šarane. Mnogi su ribolovci razmišljali kako već postojeći helikopter sistem popraviti na način da ne izgubi kvalitetu ne-zapetljavanja prilikom leta u zraku.

U ovom trenutku današnji moderni pribor nudi nekoliko mogućnosti da se napravi siguran helikopter sistem. Međutim, sve te mogućnosti su na neki način povezane u svojoj izradi s lead coreom. Ribolovci koji, međutim, žele koristiti monofilne ili fluorocarbonske najlone, nažalost, neće moći koristiti te nove i sigurne helikopter sisteme.

Difuzijski maskirni leaderi

Na puno voda u Engleskoj je korištenje lead corea dijelom ili negdje čak i potpuno zabranjeno raznim lokalnim jezerskim pravilima. Zbog toga da biste u ribolovu imali sistem i prezentaciju bez petljanja, ponekad jednostavno morate biti inventivni. Kombinacije koje dolaze u obzir su s fluorocarbonom ili u mom slučaju s Diffusion Camou Leaderom. Najveća prednost ovih potonjih je u tome što u gotovo 100% slučajeva, bez obzira od čega je dno jezera, oni postaju nevidljivi. Bez obzira radi li se o travi, šljunku ili mulju crne, zelene ili smeđe boje, Diffusion Camou Leaderi će u sebe upiti boju dna i zbog toga će ih šarani vrlo teško vizualno detektirati. S druge strane, oni su također vrlo jednostavni za upotrebu, jer omče koje se nalaze s obje strane lidera, uvelike olakšavaju postavljanje raznih komponenti kao što su vrtila, najlon i slično.

Sigurni helikopter sistem

Trik proizvodnje sigurnih helikopter sistema je zapravo vrlo jednostavan. Na jednom kraju trebate kuglicu koja će zapeti na kraju u difuzijskom lideru, a na drugom unutrašnji promjer toliko velik da uvijek propusti čvor koji spaja lider i glavni najlon. Ako taj čvor pukne šaran se odmah automatski oslobađa nekoliko metara najlona i olova. Zbog toga to uvijek nastojim riješiti kratkom tubom promjera 0.75 mm te debelom i mekanom silikonskom tubom na lideru. Zato najradije na unutrašnjoj 6 milimetarskoj kuglici (Diffusion Bead) dovoljno proširim rupu sve dok ona lako ne sjedne na meku silikonsku tubu. U trenutku kad odjednom potegnete oba kraja silikonske tube zajedno, duljina će se skratiti, ali će se promjer povećati. Sad ćete imati dovoljno „otpora“ da stvorite snagu potrebnu da bi se vrh udice što bolje zabio ribi u usta. Silikonska tuba će, međutim, u isto vrijeme biti dovoljno mekana da oslobodi tu kuglicu u trenutku kad vrtilo na nju napravi velik pritisak. Prevedeno u incidentnu situaciju, to znači da ako glavni najlon pukne, u prvo će vrijeme šaran za sobom vući sistem i nekoliko metara najlona. Ali već u prvoj situaciji kad olovo zapne između kamenja ili drvenih lomova, kuglica će biti povučena sa silikona i šaran će se vrlo lako moći osloboditi dulje niti ili leadera, ostavljajući samo udicu sa sistemom u ustima.

Za daleke zabace i lov u mulju

Zbog navedenih razloga helikopter sisteme je najbolje koristiti kad je potrebno loviti na velikim daljinama ili na mekim tipovima dna. Kad lovite na tako mekim dnima treba znati kako postaviti obje kuglice na silikonsku tubu. Šest milimetarska kuglica ide na silikonsku tubu dalje, a ona od pet mm bliže olovu. Minimum razlike između njih je dubina mulja na kojem lovite. Glavna prednost ovog sistema je da mu olovo vrlo brzo po zabacivanju potone u mulj, a sistem ostaje na njegovoj površini. Ribolov bez petljanja i sigurnost da vaš mamac leži na vrhu mulja ili trave svakako znači vrlo učinkovit ribolov. Možete li išta više i razumnije tražiti od dobrog sistema za ribolov?

Niti jedan dio Praktičnog ribolova i Praktičnog ribolova more ne smije se reproducirati bez pisane dozvole izdavača. Uredništvo ne odgovara za stavove i moguće krive navode u autorskim tekstovima. Copyright © 2023 Praktični Ribolov | Sva prava zadržana