Vode Športskog ribolovnog društva Ozalj

5 min read

PR / Broj 37 / Travanj / 2011.

Piše: Piše: Mladen Pavlović
Fotografije snimili: Mario Stupić, Štef Krčelić i Želimir Pavlinić – Zveki

Športsko ribolovno društvo „Ozalj“ osnovano je davne 1958.godine. Društvo je osnovala nekolicina ribiča s ciljem očuvanja voda, okoliša te ribljeg fonda. Broj članova se iz godine u godinu povećavao pa ovo društvo danas broji petstotinjak stalnih članova, a misiju započetu davne 1958.godine i danas uspješno provode. Vode kojima gospodare prekrasne su, pravi biseri ovoga kraja, a krajolik koji ih okružuje ostavlja bez daha. Riblji fond je zadovoljavajući, ali se konstantno pokušava još poboljšati. Vode kojima gospodari ŠRD“Ozalj“ redovito se svake godine poribljavaju prema gospodarskoj osnovi. Sve vode se poribljavaju sa šaranom, amurom, smuđem, štukom i linjakom, a rijeke Kupa i Dobra još dodatno s mlađi štuke. Društvo ima uređena dva „umjetna“ mrijestilišta u koja se ubacuju matice štuke te se one tu prirodno izmrijeste.

Nakon određenog vremena mrijestilišta se izlovljavaju, a štukice raznose po Dobri i Kupi. Dečki planiraju urediti još jedno mrijestilište na ozaljskim Šljunčarama gdje će mrijestiti smuđa. Budući da se smuđ tu i prirodno mrijesti, oko toga ne bi trebalo biti većih problema. Uz malo truda vjerujem da ni rezultati neće izostati. Uz „umjetna“ mrijestilišta prijatelji su mi se pohvalili i s nekolikom prirodnih mrijestilišta koja se nalaze na rijeci Dobri. Doduše, ova prirodna mrijestilišta bila su vrlo produktivna prijašnjih godina, prije izgradnje hidroelektrane „Lešće“. Otkad je elektrana puštena u pogon, oscilacije u vodostaju su strašne. Pitanje je može li tu uspjeti bilo kakav mrijest… No, tom problematikom ćemo se više pozabaviti u posebnom članku o rijeci Dobri. U nastavku teksta predstavit ću vam najveću rijeku kojom ŠRD „Ozalj“ gospodari, a to je…

Kontakti ŠRD „Ozalj“:

Adresa: Trška cesta b.b.
47280 Ozalj
E-mail: [email protected]
Internet stranica: www.srd-ozalj.hr
Mobitel ribočuvara (gosp.Ivan Stupić): 091/542-4858

Ribolovno područje Š.R.D. “Ozalj”

 1. Kupa, desna obala od ušća rijeke Dobre do sela Stankovci (duljina toka 50km)
 2. Kupa, lijeva obala od ušća rijeke Dobre u Kupu do mosta u mjestu Kamanje
 3. Dobra, lijeva obala od sela Stative do ušća u Kupu kod sela Mahično (duljina toka cca 10km)
 4. 9 jezera (Šljunčare) kod sela Trg
 5. Ribnički potok od izvora do ušća u Kupu (14km)
 6. Potok Kamenica (8km)

Rijeka Kupa

ŠRD „Ozalj“ gospodari njenom desnom obalom od ušća rijeke Dobre do sela Stankovci, te lijevom obalom također od ušća Dobre pa do mosta u mjestu Kamanje. U ovom dijelu Kupa je skoro visinska rijeka u kojoj se izmjenjuju brzaci, mirnjaci, plitki sprudevi i preljevi, te zaljevi i jame iza preljeva. Dubina varira od svega tridesetak centrimetara pa do desetak metara u dubljim jamama. Ovakve karakteristike promjenjivog toka, dubine i različitog dna odgovaraju raznovrsnom ribljem svijetu. Štuka se (kao i svugdje) najviše zadržava oko mirnjaka obraslih travom. Još ako je u blizini kakav lom ili „jamica“, velika je vjerojatnost da se tu mota kakva „mamara“. Štuka dobro reagira na sve poznate prezentacije kedera, a ni na varalice, naravno, nije imuna. Najkorišteniji mamac je klen, a prezentacija usidreni „paternoster“ sistem. Naravno, sisteme i pristup ribolovu treba prilagoditi i godišnjem dobu. Krajem ljeta i početkom jeseni (kad je i top sezona) te nakon mrijesta ne smetaju „grublji“ sistemi, a poželjni su i veći kederi. Dok je, recimo, kad stisne zima, poželjno koristiti što lakše sisteme i sitnije kedere. Ovome u prilog Zveki ističe dvije krasne štuke od 8,5 i 9 kilograma ulovljene usred zime na skroz lagane (smuđevske) sisteme i sitne kedere.

Soma ima u dovoljnim količinama i dobro se lovi, a svake godine „padne“ i pokoji kapitalac. Najčešće se lovi postavom, a samo rijetki ga spinaju. U ljetnom periodu ga treba čekati na prijelazima iz jama na plićake i to u večernjim satima. Dok u zimskom periodu i po niskom vodostaju najbolje je „čačkati“ glistama po najdubljim jamama. U ljeti pale sve vrste mamaca iz somovske palete, ali veći klen je ipak mamac No.1.

Od grabežljivaca tu se još mogu naći smuđ i bolen. Smuđa ima samo u „tragovima“ i lovi se većinom slučajno u ribolovu druge grabežljive ribe. Dok bolena ima dosta i lijepo prima naročito u ljetnom periodu. Top vrijeme za ribolov je sami sumrak, a kad „igranka“ počne, prolaze sve vrste varalica.

Ako ste mislili da je moderni šaranski ribolov mimoišao ovo društvo, grdno se varate. Iako tereni nisu tipični šaranski, ne znači da šarana nema. Prekrasni divljaci i ogromni golaći krase i ovaj dio Kupe. Dečki ih uredno love na prethodno prihranjivanim mjestima, a puštanjem prekrsnih riba šire i pokret „ulovi i pusti“. Od mamaca se najviše koristi domaći kuhani kukuruz (s kojim se mjesto redovito prihranjuje) te nešto rjeđe boila.

Još nam je ostalo spomenuti bijelu ribu. Ovo područje je nadaleko i naširoko poznato baš po bijeloj ribi. Zbog promjenjivog toka, različite teksture dna, te različitih dubina, Kupa na ovom potezu obiluje raznovrsnom bijelom ribom. Plotice, podusta, a naročito mrene, ovdje ima u zbilja pristojim količinama. Ako volite ribolov plovkom ili laganom postavom na dno (feederom), ovdje zasigurno nećete ostati kratkih rukava. Top vrijeme za ovakav način ribolova je naravno zima kad se riba grupira u zimovnike, a od mamaca prolaze crvi, tanke crvene glistice, pahulja kruha pa čak ponekad i kukuruz šećerac.

Ako odlučite posjetiti Kupu na području na kojem gospodari ŠRD „Ozalj“, dobro se informirajte o pravilima koja ovdje vrijede, naročito na granici sa Slovenijom gdje vrijede stroža pravila nego na ostalom dijelu. Kojom god tehnikom ribolova se bavili, mislim da na Kupi u Ozlju ne možete pogriješiti. A ako se i dogodi peh pa ne ulovite ništa, barem ćete uživati u netaknutoj prirodi i svježem zraku – to vam mogu garantirati. Ovo društvo gospodari s još dvije prelijepe vode – rijekom Dobrom i jezerima Šljunčare. O njima čitajte u nekom od slijedećih brojeva Praktičnog ribolova…

Bistro!

Punktovi za dnevne dozvole:

 1. Caffe Bar „Kod mosta“ – Gornje Pokuplje
 2. OMV benzinska pumpa – Ozalj
 3. Caffe Bar „Kupa“ – Polje Ozaljsko
 4. Caffe Bar „Tropic“ – Ozalj
 5. Restaurant „Doris“ – Jurovski Brod
 6. Restaurant „Zlatna ribica“ – Ribnik

Niti jedan dio Praktičnog ribolova i Praktičnog ribolova more ne smije se reproducirati bez pisane dozvole izdavača. Uredništvo ne odgovara za stavove i moguće krive navode u autorskim tekstovima. Copyright © 2023 Praktični Ribolov | Sva prava zadržana