VRIJEME UČLANJIVANJA

4 min read

TEKST: SINIŠA SLAVINIĆ
FOTO: SINIŠA SLAVINIĆ

Trajne članske iskaznice za 21. stoljeće izazvale prijepor

ZAGREB – Taman što su se stišale strasti oko zamjene uvjerenje o položenom ribičkom ispitu, za čiju je plastificiranu verziju svaki ribič trebao platiti 100 kuna, krajem prošle godine iz Hrvatskog športsko ribolovnog saveza stigla je ribolovcima odluka o zamjeni odnosno izmjeni članske iskaznice Hrvatskog športsko ribolovnog saveza. Od 2022. godine izdavat će se plastificirana članska iskaznica koja će uz osobne podatke sadržavati i QR code, na kojem će se svi podaci o članstvu u određenoj udruzi biti vidljivi prilikom očitanja. Kod dosta ribolovca ova je odluka dočekana „na nož“, kao neželjena božićna čestitka. Vrijeme je učlanjivanja i zamjene iskaznica.

Zakonom o slatkovodnom ribarstvu propisana je obveza članstva u HŠRS-u prilikom kupnje godišnje dozvole za sportski ribolov, te se radi točne evidencije članstva sustav kompletno digitalizira. Krajnji cilj cijele priče jest da se uvede red u priču o broju članova u nacionalnom savezu. Sada se u Savezu „broje“ članovi prema broju plaćenih dozvola, pa se događa da se jedan ribolovac, koji je npr. platio četiri godišnje ribolovne dozvole u Hrvatskoj u Savezu „vidi“ kao četiri člana. Savez je želio donošenjem ove odluke postići još neke ciljeve. Što konkretno znači zamjena članskih iskaznica pojasnio nam je to Domagoj Ceković, tajnik Hrvatskog športsko ribolovnog saveza.

Zakonom o slatkovodnom ribarstvu „NN“63/19 propisan je način prodaje ribolovnih dozvola te obveza članstva u Hrvatskom športsko ribolovnom savezu. Od 2021. godine započela je prodaja ribičkih dozvola za slatkovodno ribarstvo putem mrežne aplikacije Ministarstva poljoprivrede. Prvi korak ovakav način prodaje je bilo povezivanje mrežnih softvera HŠRS-a evidencija položenih ribičkih ispita sa mrežnim softverom ministarstva. Kako bi se sve uskladilo sa današnjim informatičkim dostignućima, išlo se na zamjenu ribičkih uvjerenja, pročišćivanje baze podataka i izrada novog plastificiranog dokumenta. Pošto je za kompletnu informatizaciju bilo potrebno revidirati evidenciju članstva, Savez se odlučio na novi način tiskanja članskih kartica. Ovakvom evidencijom ribolovac će imati samo jednu člansku iskaznicu, a ne da prilikom svakog učlanjenja u ribolovno društvo dobiva novu člansku kartu HŠRS-a, te će se sve softverski evidentirati. Softver će biti povezan sa Ministarstvom poljoprivrede, tj. sa aplikacijom za prodaju ribičkih dozvola, koja će unosom OIB broja prepoznati da je osoba podmirila članski doprinos u određenoj ribolovnoj udruzi, tj. kod ovlaštenika ribolovnog prava, kaže Ceković.

Savez se odlučio na ovu zamjenu odmah poslije zamjene uvjerenja o položenom ispitu kako bi se informatizacija u potpunosti sprovela jer je bilo potrebno uskladiti i članske karte. Cijeli postupak bi bio inače nedorečen.

Imali smo situaciju da ribič prilikom svakog učlanjenja dobiva novu člansku kartu. Sa izradom članskih iskaznica na ovakav način imat ćemo trenutnu informaciju o članstvu, jedinstvenu bazu i ribičima će biti olakšan način učlanjivanja i produljivanja članstva u udrugama i Hrvatskom športsko ribolovnom savezu. Naravno svaki prijelazni period zahtjeva određenu prilagodbu i potrebno je vrijeme da se sve posloži, no informatizacijom sustava kroz godinu dvije kad se udruge i ribiči u potpunosti prilagode cijeli proces će biti puno jednostavniji i brži. Moramo spomenuti da većina zapadnih zemalja, tj. njihovi nacionalni savezi imaju slične modele, i Hrvatska se treba ugledati na uspješnije zemlje, a ne zemlje okruženja koje već desetljećima tapkaju na mjestu, istiće Ceković.

Ovu zamjenu ribiči nemaju obvezu napraviti ove godine, no s obzirom na veliki broj ribolovaca koji kupuju godišnju ribičku dozvolu i s obzirom da se iste prodaju u najvećem postotku u prva tri mjeseca u godini, poželjno je zamjenu napraviti čim prije, kako bi cijeli sustav bio spreman za prodaju dozvola u 2023. godini koja će biti vezana uz ove članske iskaznice.

Članska iskaznica HŠRS-a koju ribolovac izvadi je trajna, te će prilikom svakog učlanjenja ribiča biti evidentirano gdje je podmirio obveze članstva (koji ovlaštenik ili udruga), te u kojoj godini je članstvo izvršeno. Ribolovac može biti član i kupiti dozvolu svake godine, može biti član u više udruga u jednoj godini, a isto tako ne mora biti godinama član. Kod ponovnog učlanjivanja ribič neće morati vaditi novu iskaznicu što će samo podmiriti obveze i sve će se evidentirati kroz program.

Kadetske kategorije nemaju obvezu nove članske iskaznice, no ako imaju položen ribički ispit i žele mogu uzeti trajnu člansku iskaznicu. Obveza ove članske iskaznice kreće sa juniorskim kategorijama i obvezom polaganja ribičkog ispita. Ribiči koji ne žele novu člansku iskaznicu istu ne moraju imati u ovoj godini. No, bez nove članske iskaznice od 1. siječnja 2023. ribič neće moći kupiti dozvolu za sportski ribolov koja je vezana uz članstvo u udruzi. U ovoj godini je zato, kako nam kažu u Savezu, omogućeno da se izvrši zamjena kako bi se što jednostavnije odradilo prijelazno razdoblje.

Cijena izrade iskaznice je 35,00 kn i plaća je ribič. Tu su kod mnogih ribiča i nastali prijepori i pitanja kako to da se je za zamjenu i plastificiranu novu iskaznicu o položenom ispitu trebalo platiti čak 100 kn, a za ovu samo 35 kn. No, to je već neka druga tema.

Niti jedan dio Praktičnog ribolova i Praktičnog ribolova more ne smije se reproducirati bez pisane dozvole izdavača. Uredništvo ne odgovara za stavove i moguće krive navode u autorskim tekstovima. Copyright © 2021 Praktični Ribolov | Sva prava zadržana