Plovci Cralusso Surf i Bolo

6 min read

PR / Broj 21 / Prosinac / 2009.

Ova dva Cralusso plovka namijenjena su za ribolov štopanjem na tekućoj vodi. Surf je plovak namijenjen potpunom zaustavljanju mamca, dok je Bolo plovak odličan za ribolov puštanjem, uz lagano usporavanje mamca

Piše: Ivo Begović

Zimski ribolov bolognesom je jedan od najboljih načina da provedete zimsko jutro. Oni koji često love, znaju dobra mjesta, a prezentacija mamca im je toliko ušla u ruku, da već instinktivno znaju kad sistem treba prištopati, a kad ga pustiti slobodno po toku. Iskusniji ribolovac će, čak nakon nekoliko prolaza, na novom mjestu zapamtiti gdje mu zapinje udica, pa će prije takvog zadijeva zaštopati, kako bi mamac „podigao“ i zatim naglije spustiti, da bi mamac došao pred ribu, koja je iza ove prirodne prepreke na dnu. No, zašto ustvari štopamo? Za to postoji jedan razlog, kojeg sam već mnogo puta spomenuo pišući u ribičkim novinama, no nije ga naodmet ponovo ponoviti. Naime, tekućina (znači voda) se uvijek kreće lamelarno. To je zakon fizike. Da bih vam to pojasnio, zamislite rijeku u presjeku i podijelite stupac vode na deset dijelova. Na primjer, rijeka je duboka jedan metar, a vi ste ju podijelili u slojeve visine 10 centimetara. I sad ih pokrenite!. Sloj vode koji se nalazi u gornjih deset centimetara, uvijek će se kretati brže nego sloj vode uz dno toka, bez obzira na neravnine dna (dno može biti i potpuno ravna i glatka ploča). Pa, gdje nam to znanje treba u ribolovu? Vratimo se štopanju sistema dok lovimo u tekućoj vodi. Ako sistem zabacite ispred sebe i pustite da ga voda nosi, uvijek se događa jednaka stvar.

Plovak je nošen površinskim bržim slojem vode, dok se udica sa mamcem i olovo koje uravnotežuje plovak nalaze u donjem najsporijem sloju vode. Neminovno se događa da plovak koji je brži, za sobom počne vući olovo i udicu sa mamcem, no oni, naravno, ostaju u tom donjem sporijem toku vode. Rezultat vam je već jasan. Dobili ste prezentaciju gdje se vaš mamac neprirodno brzo kreće nizvodno, dok čestice hrane i crvi kojima hranite, idu obično uz samo dno i nešto sporije od toka. Zbog toga je u ribolovu plovkom na tekućim vodama uobičajeno usporavati – štopati plovak kojim lovite. Time naime usporavate i sistem uz dno, te dozvoljavate mamcu da se što prirodnije polako kreće u donjem najsporijem sloju vodenog stupca. No, bilo bi lijepo kad tu ne bi bilo problema. Naime, kugle hrane koje ste bacili ispred sebe i koje se polako tope, oslobađajući čestice, stoje na određenoj udaljenosti od obale. Tok vode ih polako odnosi nizvodno, a ribe dolaze u taj trag i hrane se. Za pretpostaviti je da je taj trag čestica pred vama, i pet i deset metara nizvodno od kugli, uvijek na jednakoj udaljenosti od obale. No, kod štopanja sa plovcima oblika bačvice ili mrkve, na kakve smo navikli u proteklim godinama, uvijek se javlja isti problem. Kad zaštopamo plovak, mi usporavamo kretanje mamca, no zbog kuta najlona i pritiska toka vode, naš plovak prilikom štopanja polako prilazi obali i pri tome izvlači mamac iz linije čestica koje se otapaju sa kugle. Naravno, što je mamac kraće u liniji hrane, to su grizevi ribe rjeđi.

Ovaj je problem to izraženiji, što je daljina lova od obale veća i što je tok brži. Dva plovka iz Cralussa, imenom Surf i Bolo pokušavaju riješiti taj problem. Mi smo ih isprobali prošli mjesec, loveći njima krupne plotice na rijeci Kupi kod Petrinje.

Chris standing up holding his daughter ElvaChris standing up holding his daughter ElvaChris standing up holding his daughter ElvaChris standing up holding his daughter Elva

Cralusso Surf

Cralusso Surf je plovak kojim se, loveći bolognesom u tekućoj vodi, može postići prezentacija potpuno mirnog mamca. Njegova je montaža i prilagodba uvjetima jednostavna. Kad ga kupite, u paketiću, osim tijela plovka i raznih antena, dobijete i dva kompleta žica. Gumicom su vezani jedan gornji i jedan donji stabilizator. Na slici vidite kako isti plovak možete montirati za ribolov sa lijeve i desne obale.

Znači, stvar je samo u položaju žice, koja zbog oblika plovka sa najlonom koji ide od vrha štapa, stvara svojevrsno „jedro“, koje iskorištava tok vode i dozvoljava vam da plovak povlačenjem i položajem štapa potpuno kontrolirate i vodite. U svakom slučaju, pri montaži se vodite time da udubljenje plovka pri ribolovu mora biti okrenuto uzvodno i prema vama. Kad ga potpuno svladate, njime čak možete postići i pomicanje plovka (i mamca) od vas i uzvodno, bez ponovnog zabacivanja. No, kad ga prvi put opteretite i isprobate, bit će vam jasno, kao i nama, da je njegova jedina zadaća potpuno mirna prezentacija mamca, točno na kuglama hrane. Ovakva prezentacija je dosad bila rezervirana isključivo za ribolov štekom i za duljinu šteke. Sa bolognesom se na nekim mjestima može loviti i dalje od obale, no zbog specifičnog kuta koji morate postići sa plovkom da biste ga zaustavili u toku, ta daljina nikako nije velika. Cralusso Surf se proizvodi u nosivostima od 3 do 20 grama, te je lako prilagodljiv ribolovu u različitim uvjetima. Jedina mana koja nas je zasmetala pri ribolovu je nešto teže bacanje, zbog oblika plovka i položaja stabilizatora. No, to se lako zaboravi, kad plovak stane u toku točno iza kugli. Ovaj plovak bit će idealan za ribolov krupne riječne deverike i ne mogu dočekati trenutak da ga isprobam na natjecanju na Kupi, u Karlovcu

Cralusso Bolo

Cralusso Bolo je plovak zamišljen da riješi problem koji sam spomenuo u uvodnom tekstu. Naime, pri puštanju i polaganom štopanju, svaki normalni plovak oblika bačvice ili mrkve skreće iz putanje, jer ga struja vode pri štopanju stišće prema obali. Bolo je konstruiran poput malog jedra koje, zbog položaja žice kojom se spaja sa najlonom, iskorištava struju vode, koja ga pri štopanju plovka i prezentaciji mamca gura od obale.

Na taj način, ovaj plovak ostaje u liniji hranjenja mnogo duže, zadržavajući i prezentirajući mamac točno gdje je to potrebno – iza kugli hrane. Kod montaže također trebate pripaziti da koristite gornju žičicu, ovisno o obali i toku vode. Važno je da je pri ribolovu udubljenje u tijelu plovka okrenuto prema vama, a žičica koju ste izabrali treba gledati uzvodno. Još je važno spomenuti da je Bolo konstruiran tako da omogući sporiji prolaz plovka kroz hranjeno područje, no, sa njime nije moguće potpuno zaustaviti mamac u toku, jer ga prejako zaustavljanje previše podiže, pa plovak „jaše na vodi“, umjesto da stoji. Cralusso bolo se proizvodi u nosivostima od 3 do 20 grama.

Raspored olova

Još da se osvrnem na ovaj dosta važan detalj kod svakog ribolova plovkom. Kod rasporeda olova na plovku Bolo, važno je da glavno opterećenje (najbolje torpilla) ima barem 80% težine ukupne nosivosti, a da ostale kuglice ispod njega budu logaritamski raspoređene, kako se ne bi petljale u zabacu. Ovisno o veličini plovka, zadnja kuglica na kojoj se vidi griz, treba biti dovoljno velika da bismo na plovku primijetili pomak mamca. Mi smo na Kupi lovili sa plovkom od deset grama i sa zadnjom kuglicom na sistemu veličine 6. Cralusso Surf je nešto kompliciraniji. No, kao i kod ribolova štekom i „lizaljkama“, glavno opterećenje mora biti iznad dna, dok zadnja kuglica (dovoljna je tek jedna do najviše tri), može biti složena tako da dodiruje dno, dodatno smirujući mamac. No, mora biti dovoljno velika, da se njen pomak ili dizanje sa dna (ribolov deverike) vidi na plovku. Evo, za sad toliko o ovim zanimljivim plovcima, koji svakako zaslužuju da ih isprobate u ribolovu.

Chris standing up holding his daughter ElvaChris standing up holding his daughter ElvaChris standing up holding his daughter ElvaChris standing up holding his daughter Elva
Niti jedan dio Praktičnog ribolova i Praktičnog ribolova more ne smije se reproducirati bez pisane dozvole izdavača. Uredništvo ne odgovara za stavove i moguće krive navode u autorskim tekstovima. Copyright © 2023 Praktični Ribolov | Sva prava zadržana